Kom ihåg!

Sidan uppdateras kontinuerligt.

KunskapsbankenVälkommen till kunskapsbanken.

En värdefull källa för dig.

Många upplever att det är svårt att veta var man ska söka information om sina rättigheter och möjligheter, om hur systemen fungerar, lagstiftningar och vad man som medborgare kan göra själv. Detta vill vi ge dig! En kunskapsbank som vägleder dig rätt och även är viktig ur ett hälsoperspektiv.
Kunskapsbanken främjar indirekt även myndigheter, politiker och regioner vilket i sin tur kan främja bättre vård och bättre strategier inför framtida medicinska- och samhälleliga åtgärder.

Har du tips eller förslag till viktig information till kunskapsbanken?
Tveka inte att höra av dig till info@novahealthsupport.se 

STAT OCH MYNDIGHET – hur det fungerar, deras ansvar och skyldigheter

Socialstyrelsen vs regioner, hälso- och sjukvård, vårdcentraler vs sjukhus (deras samarbete, ansvar och skyldigheter), kontrollorgan (vem har yttersta ansvar för folkhälsan och vad är deras mål och syfte), EU samarbetet vad gäller hälsa, WHO, Läkemedelsbolagens samarbete med regionerna,

 

PATIENTNÄMNDEN OCH IVO

För privatpersoner – För privatpersoner IVO.se
2022-10-18
Journalförstöring – Journalförstöring IVO.se
2022-10-18
Om patientnämnden – Om patientnämnden IVO.se
2022-10-18

PATIENTERS RÄTTIGHETER

Vårdgivarguiden – Patientens rättigheter vårdgivarguiden (vårdgivarguiden.se)
2022-10-18
Patientlag riksdagen – Patientlag
2022-10-18
Patientjournallag (1985:562) – Patientjournallag (1985:562)
2022-10-18
Hälso- och sjukvårdslag Riksdagen
2022-10-18

PATEINTERS RÄTTSLIGA STÄLLNING

Lagstiftning – Patienters rättsliga ställning – lagstiftning – Vårdhandboken
Regelverk –
Patienters rättsligaställning – regelverk – Vårdhandboken
2022-10-18

 
INFORMATION OM COVID OCH COVIDVACCIN
PUBLICERADE STUDIER/VETENSKAPLIGA ARTIKLAR
LÄKEMEDELSVÄRLDEN – Varning för sällsynt biverkning 2022-10-18 DAGENS MEDICIN – Studie bekräftar vaccinbiverkningar 2022-10-18 UPPFÖLJNINGSSTUDIER – Medel avsätts till uppföljningstudier av covid19 vacciner 2022-10-18 LUNDS UNIVERSITET – Artikel som väcker uppmärksamhet 2022-10-18 NORDISK STUDIE – Sällsynt biverkan 2022-10-18
FAKTA OM COVIDVACCIN OCH BIVERKNINGAR

LÄKEMEDELSVERKET – Inrapporterade misstänkta biverkningar
2022-10-18

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Statistik och analyser
2022-10-18

KRISINFORMATIONRisker och biverkningar
2022-10-18

PFIZER – Information om covidvaccin
2022-10-18

MODERNA – Information om covidvaccin
2022-10-18

ASTRA ZENECA – Information om covidvaccin
2022-10-18

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR – Läkemedelsverket
2022-10-18

BIVERKNINGSRAPPORTERING – Vårdguiden – biverkningsrapportering
2022-10-18

RAPPORTERA MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR – Läkemedelsverket Rapportera misstänkta biverkningar, oönskade effekter, tillbud och olyckor | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)
2022-10-18

RAPPORTERA MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR

LÄKEMEDELSBOLAG
Pfizer – Rapportera biverkningar | Pfizer.se
2022-10-18

LÄKEMEDELSBOLAG
Astra Zeneca – Välkommen till AstraZeneca Medical
2022-10-18

LÄKEMEDELSBOLAG
Moderna – Pioneering mRNA technology – Moderna (modernatx.com)
2022-10-18

VACCINSKADADE. Ta reda på ditt batchnummer – Hur dålig är min batch?
2023-02-22

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

LÖF – Landstingets Ömsesidiga FörsäkringLöf | Anmäl en skada (lof.se)
2022-10-18
Läkemedelsförsäkringen –
Läkemedelsförsäkringen
2022-10-18
Staten – Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 – Regeringen.se
2022-10-18

VID AVSLAG

Tips från jurister – Dokument på Läkaruppropets hemsida
2022-10-18

 

Informationskanal – forskning.se
2023-02-11

REGERINGEN – Följ regeringens arbete Prenumerera via e-post – Regeringen.se

WEBBPLATS MED FORSKNINGSNYHETER – Ta del av forskningsnyheter från svenska högskolor, universitet och forskningsinstitut 
Nyheter & Fakta | forskning.se